ONTWIKKEL MEER COMPASSIE, ACCEPTATIE EN VRIENDELIJKHEID

 

Compassie training is een vervolg op de Mindfulness training bij MIND YOU. Hierin doen we ervaringsgerichte oefeningen en leer je milder te zijn voor jezelf en je omgeving.

 

‘Het is niet de kijk op de omgeving dat telt, het is wat je ziet’

Compassie training

Compassie training is een vervolg op de Mindfulness training bij MIND YOU. Hierin doen we ervaringsgerichte oefeningen om meer compassie, acceptatie en vriendelijkheid te ontwikkelen. Door vriendelijker en milder te zijn voor jezelf en je omgeving kun je gemakkelijker omgaan met teleurstellingen, tegenslagen, en andere pijnlijke emoties. Je leert om je innerlijke pestkop te herkennen, een innerlijke helper op te bouwen en je eigen zorgsysteem aan te spreken.
Ook compassie kunnen we ontwikkelen door regelmatig te oefenen.

Thema's die aan bod komen:

• De evolutie van ons brein en van ons vermogen tot compassie.
• Het belang van compassie.
• Kennismaking met de kwaliteiten van compassie.
• Emotionele pijn (h)erkennen, en er compassievol mee leren omgaan.
• De drie types van emotieregulatie.

Compassietraining helpt ook om Mindfulness-vaardigheden goed te integreren in het dagelijkse leven.

De oefenvormen:

• Geleide voorstellingen
• Mini-meditaties om in je dag te integreren
• Dagboekjes rond stress, emoties en (zelf)compassie
• Schrijf- en creatieve oefeningen
• Lichaamsgerichte oefeningen
• Diverse meditaties o.a. mettameditatie (compassie)