COMPASSIONATE COUNSELING RICHT ZICH PRIMAIR OP HET INDIVIDU

 

Counseling heeft raakvlakken met psychotherapie, maar houdt zich in principe niet bezig met psychiatrische stoornissen of zware psycho-sociale problematiek.

 

‘Ik luister meer naar mezelf, daardoor hoor ik de ander beter’

Counseling voor:

U kunt bij Mind You terecht met :

• milde tot matige angst 
• burnout en depressieve klachten 
• terugkerende problemen met uw omgeving 
• spanningsklachten 
• arbeids gerelateerde problematiek 
• rouw en ander verlies 
• onzekerheid, laag zelfbeeld
• slaapproblemen

Compassionate Counseling:

Compassionate Counseling kan dan juist ondersteunend werken want het richt zich primair op het individu en diens beleving in het ‘hier-en-nu’. Het gaat om het:

• verkrijgen van inzichten in het eigen denken, voelen, handelen en beleven 
• optimaal benutten van ongebruikte mogelijkheden 
• ontwikkelen van kennis en vaardigheden om het functioneren te verbeteren 
In één, hooguit twee, intakegesprekken stel ik samen met u een hypothese op en doe ik een transparant behandelvoorstel. 
Een verwijzing behoort ook tot de mogelijkheden.

Ervaring

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie, en is gericht op gezonde mensen die in positieve zin willen veranderen. Als Mindful Coach stel ik stimulerende vragen, geef inzichtelijke adviezen en voeg waar nodig praktische kennis toe. Doordat ik veel ervaring heb in dat werkveld kunnen ook mensen met bovengenoemde problemen bij mij terecht.